Terug naar Contact gegevens

Inschrijfformulier

klik hier om het inschrijfformulier van SV Yde de Punt te downloaden

 

INSCHRIJFFORMULIER

Datum:………………………

Naam + Voorletters: …………………………………

Voornaam: …………………………………

Straat + nummer: …………………………………

Postcode + Plaats: …………… ……………………

Telefoon + E-mail: …………………. ……………..

Geslacht: M/V*

Geboortedatum: …………………………………..

IBANnummer 1): ………………………………………………….

Tak van sport: voetbal/ volleybal/ gymnastiek*

Paspoort-/ rijbewijs-/ identificatienummer 2):…………………………………………

Wilt u een abonnement op In Vogelvucht 3): ja/nee*

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

1) Contributie en machtiging tot automatische afschrijving.
De contributiebedragen per leeftijdscategorie zijn t/m 12 jaar  9,50 euro, 13 t/m 17   11 euro.  18 jaar en ouder 17,50 euro. Deze bedragen staan ook vermeld op onze website www.svydedepunt.nl.
De contributie wordt in 10- maandelijkse termijnen van uw bank- of girorekening afgeschreven.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. Als u het lidmaatschap voor een bepaalde tak van sport op wilt zeggen, dan moet u dat schriftelijk vóór 1 juni doen.{ledenadmin@svydedepunt.nl}
Het inschrijfformulier is tevens een machtiging voor automatische afschrijving van uw contributie.

2) Identificatieplicht bij voetbal.
Bij het seniorenvoetbal is bij aanmelding identificatie verplicht. Na inschrijving ontvangen de leden bij voetbal een spelerspas. Identificatie kan aan de hand van paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.

3) Abonnement op IN VOGELVLUCHT.
Alle mededelingen van de sportvereniging, zoals trainingstijden, wedstrijden, afgelastingen, vakanties etc. worden vermeld in onze dorpskrant “In Vogelvlucht”. Deze krant verschijnt wekelijks. Het is dus raadzaam hierop een abonnement te nemen ( kosten € 12,50 per jaar).
Indien u bij de betreffende vraag ja hebt ingevuld, geven wij uw adres door.

Handtekening: ………………………..
Voor aanmelding van personen jonger dan 18 jaar ondertekening door ouder of voogd.

2455total visits,6visits today