Corona-update SV Yde de Punt

Presentatie pakken Sv Yde de Punt 1

Garagebedrijf EJ Wekema steekt de voetballers in nieuwe trainings/presentatie pakken. .

Algemen ledenvergadering

Maandag 21 september 2020 is onze algemene ledenvergadering. I.v.m de coronamaatregelen is aanmelden verplicht. Wil je als lid de vergadering bijwonen? Meld je dan aan bij één van de bestuursleden of via de mail: bestuur@svydedepunt.nl

Coronamaatregelen op het Sportcomplex